Hand känner på punktskrift på en informationstavla av metall på en station.

Det här vill vi

På de här sidorna hittar du information om Synskadades Riksförbunds intressepolitiska arbete.

Här kan du läsa vad vi tycker i olika frågor och hur vi vill att samhället ska fungera. Du kan också läsa rapporter, plattformar och remissvar.

  1. Aktuella frågor

    Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mäns…

  2. Utredningar, undersökningar och rapporter

    Här finner du dokument gällande vårt arbete för att göra livet bättre för personer med synnedsättning.