Arbete

Personer med synnedsättning är sysselsatta på arbetsmarknaden i betydligt lägre grad än övriga.

Detta visar såväl SRF:s egna medlemsundersökningar som statistik från Arbetsförmedlingen och SCB.

Orsakerna till att personer med synnedsättning har svårare än andra att hitta, få och behålla ett arbete är flera. Det kan handla om praktiska hinder, men också om barriärer i form av fördomar och rädsla. Personer med synnedsättning har sämre möjligheter att ta sig genom utbildningssystemet, men också om att det arbetsmarknadspolitiska stöd som finns inte fungerar för alla.

SRF arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna delta på arbetsmarknaden i samma utsträckning som andra. Den låga sysselsättningsgraden hos denna grupp är oacceptabel.

För att förändra situationen krävs initiativ och åtgärder på flera områden. Exempelvis behöver det arbetsmarknadspolitiska stödsystemet bli mer ändamålsenligt med bland annat en effektivare hjälpmedelsförsörjning, ett högre tak för de lönesubventioner som finns och en mer individbaserad och centraliserad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vidare behöver både offentliga och privata arbetsgivare ta ett större ansvar. De behöver också ges starkare incitament att anställa personer med olika funktionsnedsättningar.

Läs mer om SRF:s krav på arbetsmarknadsområdet på länken Detta vill vi här på sidan.

Länk till information om de stöd personer med synnedsättning kan få

 1. Chefer tror att synskadade gör ett sämre jobb

  60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Det visar en…

 2. Fakta och statistik

  Lägre sysselsättningsgrad hos personer med synnedsättning än för befolkningen i övrigt enligt statistik.

 3. Arbete en mänsklig rättighet

  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades 2009 i Sverige.

 4. Detta vill vi

  För att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning krävs initiativ och åtgärder på flera områden.