Stöd i arbetslivet

Om du har en synnedsättning eller annan funktionsnedsättning har du rätt att få både hjälpmedel och andra typer av stöd i arbetslivet.

Möjligheten till stöd finns både när du söker arbete och när du har ett arbete eller när du är egenföretagare.

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ansvar för att den anställde har en bra arbetsmiljö, att arbetsplatsen är utformad utifrån personens behov och förutsättningar samt att man har de hjälpmedel som är normalt på arbetsplatsen. Om du får eller har en synskada och behöver speciella hjälpmedel eller andra anpassningar av arbetsplatsen för att klara av ditt arbete, kan du få pengar till det från Försäkringskassan eller från Arbetsförmedlingen.

Den digitala tekniken är idag en stor hjälp för personer med synnedsättning. Här kan du läsa mer om hur digital teknik kan vara till nytta i såväl arbetsliv som privatlivet.

  1. Stöd till dig som har anställning

  2. Stöd till dig som är eller vill bli egen företagare

    Det finns olika typer av stöd från samhället och vissa organisationer till den som vill starta eget företag.

  3. Stöd till dig som söker arbete

    Arbetsförmedlingen har till uppgift att hjälpa den arbetssökande att hitta ett jobb och att ge det stöd som behövs för att man ska få e…