Syncentraler

Syncentralerna i Sverige bedriver habilitering/rehabilitering för personer med synskada i alla åldrar.

Syncentralernas verksamhet grundar sig på de lagar och förordningar som hälso- ochsjukvården omfattas av. Målet med verksamheten är att tillsammans med brukaren arbeta för att ge goda förutsättningar till ett delaktigt och jämlikt liv.